Hopp til innholdet
Garanti Kontakt Priser ekskl. MVA
5-8 dagers levering

Garanti

Disse garantivilkårene er utformet for å gi våre kunder trygghet og tillit til produktene som kjøpes fra Vognportalen. Garantien gjelder for alle kunder som kjøper produkter direkte fra Vognportalen og dekker eventuelle material- og produksjonsfeil under garantiperioden.

1. Garantiperiode: Vognportalen gir en standardgaranti på 1 år fra kjøpsdatoen for alle våre produkter. Garantiperioden gjelder under forutsetning av at produktet brukes i henhold til produsentens anbefalinger og under normale brukerforhold.

2. Garantiomfang: Garantien dekker feil i materialer og produksjon. Denne garantien dekker ikke skader som oppstår som følge av ulykker, misbruk, feilaktig bruk, modifisering av produktet, normal slitasje eller forsømt vedlikehold.

3. Søknad om garantikrav: For å gjøre et garantikrav, vennligst kontakt Vognportalens kundeservice med en detaljert beskrivelse av problemet samt kjøpsbevis. Vognportalen forbeholder seg retten til å avgjøre om feilen dekkes av garantien.

4. Garantiservice: Hvis produktet anerkjennes som defekt under garantiperioden, vil Vognportalen etter eget skjønn enten reparere eller erstatte produktet uten ekstra kostnad for kunden. Erstatning kan skje med et tilsvarende produkt hvis det opprinnelige produktet ikke lenger er tilgjengelig.

5. Unntak og begrensninger: Garantien gjelder ikke for skader som oppstår som følge av ytre omstendigheter som naturkatastrofer, krig, streiker eller andre hendelser utenfor rimelig kontroll for Vognportalen. Garantien er ikke overførbar og gjelder kun for den opprinnelige kjøperen.

6. Andre vilkår: Denne garantien erstatter alle andre uttrykte eller underforståtte garantier, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Vognportalens ansvar under denne garantien er begrenset til reparasjon eller erstatning av produktene og inkluderer ikke ansvar for indirekte skader eller følgeskader.

Ved kjøp av produkter fra Vognportalen aksepterer kunden disse garantivilkårene. Vognportalen forbeholder seg retten til å endre disse garantivilkårene uten forvarsel.

Sammenlign produkter

{"one"=>"Velg 2 eller 3 elementer for å sammenligne", "other"=>"{{ count }} av 3 elementer er valgt"}

Velg det første elementet for å sammenligne

Velg det andre elementet for å sammenligne

Velg tredje element for å sammenligne

Sammenligne