Hopp til innholdet
Garanti Kontakt Priser ekskl. MVA
5-8 dagers levering

Selskapspolicy

Kvalitet, miljø og arbeidsmiljø

Selskapets policy er å alltid forbedre alle prosesser i selskapet, for å kunne oppfylle kravene som kundene og myndighetene stiller til våre produkter som vi utvikler, produserer, lagerholder og leverer. Å opprettholde en høy servicegrad (kvalitet og leveringstid) er viktig. Våre samarbeidspartnere er derfor strategisk viktige, og selskapet har til hensikt å kontinuerlig utvikle våre leverandører og deres ytelse.

I produksjon, konstruksjon og utviklingsarbeid skal selskapet gjennom et kontinuerlig forbedringsarbeid og forebyggende arbeid sørge for at virksomheten forårsaker stadig mindre belastning på det indre og ytre miljøet. Vi skal blant annet arbeide med å forbedre vår materialutnyttelse og undersøke mulighetene for å bli mer strømeffektive.

Selskapet skal følge gjeldende lovgivning for det indre og ytre miljøet samt inngåtte forpliktelser.

Selskapet skal ved å utdanne ansatte, sørge for at viljen styrkes til å ta eget kvalitets-, miljø- og arbeidsmiljøansvar i det daglige arbeidet.

Ledelsesgruppen er ansvarlig for at policy og mål er forstått, anvendt og opprettholdt på alle nivåer i selskapet.

Arbeid med miljø, kvalitet, arbeidsmiljø og økonomi skal gå hånd i hånd og føre til suksess for selskapet.

Sammenlign produkter

{"one"=>"Velg 2 eller 3 elementer for å sammenligne", "other"=>"{{ count }} av 3 elementer er valgt"}

Velg det første elementet for å sammenligne

Velg det andre elementet for å sammenligne

Velg tredje element for å sammenligne

Sammenligne